اطلاعات تماس

واحد بازرگانی: 

تلفن : 4756474-98910+

پست الکترونیک : ceo@zarintrade.com

پست الکترونیک : info@zarintrade.com

98915-4433991+

وب سایت : zarintrade.com

آدرس : مشهد. خیابان شاهد. کوچه شاهد 18. پلاک 1151

تماس با ما