تاریخچه شرکت زرین زعفران نام آور

پایه واساس شرکت ازسال 2006میلادی بناشد وبا نام نوین زعفران نام آورقاةنات  که اسم سابق این شرکت بود وارد بازار داخل شد ودربیشتر استان های کشور دارای آوازه ای بلند گردیدکه حتی تاکنون هم برخی از مشتریان سابق  ماروبه این نام میشناسند
ولی به عللی برند شرکت با این نام ثبت نگردید
به دلیل اینکه نام قبلی در بازار جایی برای خود باز کرده بود تصمیم بر این شد که نامی شبیه به همان نام قبلی ثبت گردد و هیئت مدیره شرکت تصمیم بر این گرفتند که همزمان با نام محصول تنوعی هم در بسته بندی وتولید  محصولات داشته باشند. 

طی تحقيقاتي که در زمینه تاریخچه  زعفران انجام گردید متوجه شدیم که در حدود 500 سال پیش در تویسرکان همدان زعفران کشت می شده  وهم اینکه استان خراسان وقائنات  با توجه به تغییرات جوی ومشکل بزرگ خشکسالی ودیگر مشکلات در زمینه تولید این کالای استراتژیک ایران وبا توجه به تقاضای زیاد جهانی، دیگر توان تولید سابق را ندارد وباید قدمی در راستای تولیدو صادرات با توجه به شرایط اقتصادی کشور برداشت که ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشد.
درنهایت چند سالی در اطراف غار علیصدر استان همدان  زعفران کشت  کردیم  تا سال 2011 که متوجه شدیم به علت سرمای خیلی شدید وپوک شدن پیاز زعفران برداشت افت کرده ودچار مشکلاتی شدیم وخلاصه درسال 2012 با انتقال شرکت زرین زعفران نام آور که درهمدان با شماره 565ثبت گردیده بود به زادگاه خود که کاشمر (ترشیز سابق) می باشد منتقل گردید و شماره ثبت آن  به1977 تغییر کرد

از آن سال که تمام مجوزات وپروانه های مربوط به استان همدان در خراسان فاقد اعتبار گردید با تلاش وکوشش زیاد مجددا کلیه مجوزها و پروانه های لازم درجهت فعالیت وصادرات زعفران از ادارات ذیربط اخذ گردید وازسال 2012  درراستای اقتصاد مقاومتی وبنا بر فرمایش مقام معظم رهبری, قدمی بزرگ برداشتیم که با سیاستی خاص بصورت مستقيم با برند تجاری زرین نام آور با کشور کویت  که شرایط تجاری بسیار محدودی با ايران دارد  تجارت را آغاز نمودیم وچندسالی دارای نماینده درکویت بودیم .
این شرکت  انواع زعفران را به صورت مستقیم از مزارع جمع آوری و سپس به صورت بهداشتی به انبار منتقل نموده و پس از انجام آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در آزمایشگاه شرکت و تایید شدن بر اساس کیفیت استاندارد، سورت و بسته بندی نموده و به اروپا، آسیا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه صادر می نماید.
این شرکت دارای پروانه بهره برداري یک تن زعفران درسال ازوزارت جهاد کشاورزی وشناسه نظارت بهداشت و نشان ملی استاندارد میباشد که اجناس این شرکت وارد بازار داخل وخارج شده است.